KOLONIE

Aktualna oferta

Kolonie, zimowiska, wczasy rodzinne
z
logopedą i reedukatorem

Nasze kolonie organizujemy od 1991 r., latem i zimą. Głównym celem jest wspieranie dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu oraz terapia logopedyczna. Każde dziecko, które ma problemy typu dyslektycznego czy też logopedyczne uczestniczy codziennie w półgodzinnych indywidualnych zajęciach terapeutycznych dopasowanych do jego potrzeb. Na naszych wyjazdach pojawia się coraz więcej dzieci ze spektrum autyzmu. Naszą ofertę staramy sie dopasować do ich potrzeb, uwzglądniać ich specyficzne trudności.
Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania wzajemnej życzliwości, uczenia współpracy, tworzenia więzi koleżeńskich. Wielu naszych uczestników oprócz dysleksji czy wad wymowy ma różne problemy rozwojowe i z tego powodu dzieci te nie zawsze są akceptowane w swoich szkołach. Jest dla nas ważne, by tu czuły, że jest dla nich miejsce i w pełni uczestniczyły w życiu kolonii. Staramy się pokazać dzieciom ich mocne strony, by mogły uwierzyć w siebie.
Grupy na koloniach są niewielkie, z reguły nie przekraczają 12 osób, co pozwala na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Dzieląc dzieci na grupy uwzględniamy ich sympatie i przyjażnie.

Realizujemy ciekawy program, który jest pomyślany tak, by dzieci ćwiczyły różne umiejętności związane z prowadzonymi zajęciami terapeutycznymi, poznawały okolicę, były aktywne ruchowo i dobrze się przy tym bawiły.

W każdym roku nasz program ma temat przewodni, wokół którego konstruujemy plan zajęć, np. podróże, granice, prawa dzieci, order uśmiechu, Janusz Korczak, literatura dla dzieci itp. Uczestnicy wiedzą wcześniej co będziemy robić, mogą już przed wyjazdem przygotować prezentacje dotyczące tematu, co niektórzy z zapałem robią.

Nasza oferta zajęć jest urozmaicona tak, żeby zadowolić dzieci o różnych zainteresowaniach. Poprzez zabawę zdobywają wiedzę i różne umiejętności, poznaja swiat. Wprowadzamy dużo gier i zabaw, ale też wspólne czytanie, śpiewanie, rysowanie, malowanie, konkursy. Stałe punkty programu to wieczór inscenizacji i festiwal piosenki.

Dzieci, które lubią piesze wycieczki mogą zdobywać odznaki turystyczne, co motywuje je do aktywności i pozwala mieć poczucie sukcesu.

Dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wyjechać samodzielnie mamy wersję z rodzicami (babcią, dziadkiem, ciocią), czyli wczasy. Wtedy dziecko mieszka w pokoju z rodzicem, ale cały dzień może spędzać z grupą, a rodzice mają chwile dla siebie.

Na koniec kolonii dzieci uczestniczące w indywidualnych zajęciach terapeutycznych dostają teczki z pracami wykonanymi podczas ćwiczeń. W teczce jest też informacja o przebiegu zajęć i nasze sugestie dotyczące dalszej terapii.
Wszystkie dzieci otrzymują na koniec dyplom tworzony odrębnie dla każdego uczestnika. Opisane tam są mocne strony dziecka, jego sukcesy, zwycięstwa w konkursach, zaangażowanie. Jeszcze po kilku latach niektóre z nich wspominają treść dyplomów.

Nasze dzieci wyjeżdżają z nami wielokrotnie, rekordziści po kilkanaście razy.To pozwala na budowanie więzi, zarówno miedzy uczestnikami, jak też z wychowawcami. Zdarza się, że niektórzy wracają do nas w roli kadry, są też tacy, którzy wysyłają teraz z nami swoje dzieci.

Kontakt

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN

ul. Poniatowskiego 18a
05-090 Raszyn

Otwarte zapisy na najbliższe kolonie letnie