ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Terapia pedagogiczna

Pomagamy dzieciom z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Jeśli dziecko ma trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania, wskazana jest terapia pedagogiczna (poprzedzona diagnozą zaburzeń). Najczęściej przyczyną niepowodzeń jest dysleksja rozwojowa. Warto wkroczyć jak najwcześniej, nawet już w wieku przedszkolnym, nie czekając aż dziecko będzie zniechęcone tym, że nie nadąża za rówieśnikami a nauka sprawia mu coraz większe trudności. Zwykle niestety za niepowodzeniami w nauce idą narastające trudności wychowawcze wynikające z niskiego poczucia wartości dziecka. Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzimy indywidualnie 1-2 razy w tygodniu. Czas trwania zajęć wynosi 30-40 minut, w zależności od wieku dziecka i możliwości skupienia uwagi Często trudności edukacyjne da się przewidzieć nawet bardzo wcześnie. Im wcześniej wkroczymy, tym łatwiej pomożemy pokonać trudności. Co może zwiastować trudności już we wczesnym dzieciństwie?

-niemowlę omija etap raczkowania w rozwoju ruchowym

-starsze dziecko (w 2-3 roku życia) nie jest zainteresowane oglądaniem książeczek, nazywaniem obrazków, słuchaniem gdy ktoś mu czyta, wolniej rozwija się jego mowa, występują też opóżnienia w rozwoju ruchowym, trudności przy zabawach manipulacyjnych – układanki, budowanie z klocków itp.

-przedszkolak nie lubi rysować, kolorować, słuchać opowiadań, ma trudności z samoobsługą (mycie rąk, samodzielne jedzenie, ubieranie się), nie lubi zadań wymagających precyzji takich jak np. nawlekanie koralików opóźniony jest jego rozwój mowy, nie jest zainteresowany powtarzaniem wierszyków, ma trudności z nauczeniem się nawet krótkiego wierszyka na pamięć, przekręca wyrazy, nie rozpoznaje rymów

-6-latek – tuż przed rozpoczęciem nauki szkolnej – nie dzieli wyrazów na sylaby, nie wysłuchuje nawet początkowej głoski w wyrazie, ma trudności z zapamiętywaniem liter, nie składa głosek w wyrazy, obniżona jest jego sprawność ruchowa, nie lubi rysować szlaczków, znaków literopodobnych, kolorować obrazków- sprawia mu to trudność
Okres „zerówki” to najwyższy czas, by zareagować na trudności dziecka. Potem coraz trudniej będzie mu pomóc.

Z każdym rokiem nauki trudnosci będa narastać, a słabo opanowana umiejetność czytania, pisania, rysowania utrudni lub wręcz uniemożliwi dziecku opanowanie programu szkolnego z wielu przedmiotów.

Dziecko słyszy, ale nie rozumie, czyli centralne zaburzenia procesów słuchowych (CAPD)

Problem zaburzeń przetwarzania słuchowego dotyczy osób, których próg słyszenia jest prawidłowy, ale sygnały dźwiękowe docierajace do mózgu nie są prawidłowo przetwarzane. Utrudnia to odbiór mowy, a w konsekwencji powoduje trudności w nauce, a często też w kontaktach społecznych.

Wśród dzieci dyslektycznych około 30% ma zaburzenia przetwarzania słuchowego, wśród dzieci z różnymi trudnościami edukacyjnymi jest to okolo 40%.

Możemy pomóc dziecku z zaburzeniami przetwarzania słuchowego przy pomocy treningu słuchowego neuroflow.Zaletą takiego treningu jest to, że można go robić w domu, jednak wymaga to od rodziców systematyczności. Sesje treningowe należy prowadzić 3 razy w tygodniu. Zajmuje to jednorazowo około pół godziny. Potrzebne są słuchawki nauszne z podziałem na prawe i lewe ucho, oraz dostęp do internetu.

Co powinno zaniepokoić rodziców?

Jeśli u dziecka zauważymy 2-3 z poniższych objawów, warto przeprowadzić diagnozę wyższych funkcji słuchowych i w razie potrzeby wdrożyc trening neuroflow.

1.Ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas.

2.Ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy..

3.Ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.

4.Prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi

5.Dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę.

6.Przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych)

7.Nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu.

8. Często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego.
9. Ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami.
10. Dziecko chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy


Wiecej informacji na www.neuroflow.pl
Trening EEG Biofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

koncentracja uwagi, pamięć

kontrolowanie emocji

usprawnianie procesów myślowych

EEG biofeedback to sposób na poprawienie funkcjonowania w różnych dziedzinach życia u dzieci, młodzieży i dorosłych

Metoda Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują:

Biofeedbackbiologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez pomiarowy system komputerowy.

Przebieg sesji treningowej

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy i przypięte do uszu elektrody przekazujące sygnały z mózgu do monitora terapeuty, na którym widoczne są w postaci poszczególnych pasm fale mózgowe.

Na swoim ekranie pacjent widzi te sygnały w postaci wideogry. Stara się spełnić założenia gry wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia klawiatury czy myszki, np. próbuje utrzymać dużą szybkość jadącego samochodu. Przez cały czas otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie – gdy gra się udaje wtedy trenujący otrzymuje punkty (informacja zwrotna) i wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości.

Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym, pacjent nie dostaje punktów, gra się nie udaje. W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy nie jest. Jego mózg uczy się wytwarzania nowych fal mózgowych. Ponieważ metoda ta koncentruje się na przyczynach trudności w uczeniu się, jej efekty są długotrwałe.

Minimalna ilość sesji, która może dać efekt terapeutyczny to 10. Sesje odbywają się minimum raz w tygodniu. W przeciwnym razie nie można liczyć na efekty terapii. Zwykle pierwsze pozytywne zmiany pacjenci odczuwają po 6-7 sesjach treningowych.

Terapia logopedyczna

Jeśli niepokoi Państwa stan rozwoju mowy dziecka, zapraszamy na konsultacje logopedyczne. Podczas wstępnej wizyty logopeda oceni czy dziecko wymaga terapii logopedycznej, ewentualnie zleci dodatkowe badania (badanie słuchu, przetwarzania słuchowego, wizyta u laryngologa, foniatry, audiologa, ortodonty – w zależności od sytuacji). Jeżeli w wyniku wstępnych konsultacji okaże się, że terapia logopedyczna jest potrzebna, możemy rozpocząć ćwiczenia. Ćwiczenia logopedyczne prowadzimy indywidualnie. Czas ich trwania wynosi 20-40 minut w zależności od wieku dziecka i jego czasu skupienia. Prowadzimy ćwiczenia logopedyczne dla dzieci od lat 2 , ale też dla młodzieży i dorosłych.

KIEDY WARTO UDAĆ SIĘ DO LOGOPEDY?
ROZWÓJ MOWY DZIECKA

1 ROK ŻYCIA

0-3 miesiące – dziecko głuży, czyli wydaje dźwięki (agu, ga, kha, gli) -uwaga – głużą również dzieci niesłyszące

6-9 miesięcy – gaworzy – wymawia ciągi sylabowe (mamama, bababa) – dzieci niesłyszace nie gaworzą

pod koniec pierwszego roku zycia pojawiają się pierwsze słowa (mama, baba, tata)

2 ROK ŻYCIA

pojawiają się słowa, dziecko rozumie coraz więcej poleceń, pokazuje przedmioty, zwierzeta, części ciała, słownik czynny jest coraz bogatszy

3 ROK ŻYCIA

pojawiają się zdania, początkowo proste, potem coraz bardziej złożone, dziecko stosuje gramatykę, zadaje coraz więcej pytań, wymawia samogłoski [a,o,i,e,u,y] oraz spółgłoski [p,b,m,t,d,n,w,f,ś,ż,ć,dź,k,g,h]
4 ROK ŻYCIA

słownik wzbogaca się, pojawiają się głoski [s,z,c,dz], zdarza się, że dziecko tworzy swoje słowa (np. zamiast bileter – biletnik), pojawiają się opowiadania
5 ROK ŻYCIA

większość dzieci opanowuje głoski szumiące [sz,ż,cz,dż], chociaż myli je z głoskami [s,z,c,dz], zwłaszcz, jeśli występują w tym samym wyrazie (szosa), słownik jest coraz bogatszy, dziecko opowiada o różnych wydarzeniach, opowiadania są coraz bardziej rozbudowane
6-7 LAT

pojawia się głoska [r], rozwój artykulacji jest zakończony
WADY WYMOWY

Zdarza się, że dziecko realizuje niektóre głoski nieprawidłowo – np. wsuwa język między zęby wymawiająć głoski [s,z,c,dz], oddycha kierując powietrze w bok zamiast do przodu itp.

Jeśli rozwój mowy jest opóźniony, lub głoski realizowane są nieprawidłowo, warto udać się na konsultacje do logopedy i sprawdzić czy potrzebna jest terapia logopedyczna.

Niewłaściwy rozwój mowy jest jednym z istotnych czynników ryzyka niepowodzeń szkolnych, naraża też dziecko na trudności w kontaktach społecznych.

Kontakt

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN

ul. Poniatowskiego 18a
05-090 Raszyn

Otwarte zapisy na najbliższe kolonie letnie